Tisdag den 15 december 2020

Kammarens talarlista 2020-12-15 00:00:00

Tisdagen den 15 december 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

11.00

Votering

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

26

Utbildningsutskottets betänkande UbU1

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Kristina Axén Olin (M)

8

2

Patrick Reslow (SD)

8

3

Daniel Riazat (V)

8

4

Gudrun Brunegård (KD)

8

5

Gunilla Svantorp (S)

8

6

Fredrik Christensson (C)

8

7

Roger Haddad (L)

8

8

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

9

Robert Stenkvist (SD)

8

10

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

11

Pia Steensland (KD)

6

12

Maria Nilsson (L)

8

13

Mats Berglund (MP)

8

14

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

8

____

____

1.46

1.46

27

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU1

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Elin Segerlind (V)

8

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

5

Hanna Westerén (S)

8

6

Magnus Ek (C)

8

7

Malin Danielsson (L)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

9

Jon Thorbjörnson (V)

8

____

____

1.12

2.58

28

Näringsutskottets betänkande NU1

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Lars Hjälmered (M)

8

2

Tobias Andersson (SD)

6

3

Lorena Delgado Varas (V)

8

4

Camilla Brodin (KD)

6

5

Anna-Caren Sätherberg (S)

8

6

Helena Lindahl (C)

8

7

Joar Forssell (L)

8

8

Amanda Palmstierna (MP)

8

____

____

1.00

3.58

Totalt anmäld tid 3 tim. 58 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.