Tisdag den 15 juni 2021

Kammarens talarlista 2021-06-15 00:00:00

Tisdagen den 15 juni 2021

Kl.

13.00

Votering

Arbetsplenum

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

30

Trafikutskottets betänkande TU12

Förarbevis för vattenskoter

1

Jens Holm (V)

8

2

Johan Büser (S)

8

3

Maria Stockhaus (M)

8

4

Jimmy Ståhl (SD)

8

5

Magnus Jacobsson (KD)

8

6

Emma Berginger (MP)

8

7

Mikael Larsson (C)

4

8

Helena Gellerman (L)

8

____

____

1.00

1.00

31

Trafikutskottets betänkande TU15

Järnvägsfrågor

1

Maria Stockhaus (M)

8

2

Patrik Jönsson (SD)

8

3

Mikael Larsson (C)

8

4

Magnus Jacobsson (KD)

8

5

Helena Gellerman (L)

8

6

Jens Holm (V)

8

7

Jasenko Omanovic (S)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

____

____

1.04

2.04

32

Trafikutskottets utlåtande TU17

En strategi för hållbar och smart mobilitet

____

____

0.00

2.04

33

Trafikutskottets betänkande TU18

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

____

____

0.00

2.04

34

Näringsutskottets betänkande NU17

Regelförenkling för företag

1

Lars Hjälmered (M)

8

2

Tobias Andersson (SD)

8

3

Per Schöldberg (C)

6

4

Camilla Brodin (KD)

8

5

Joar Forssell (L)

8

6

Mathias Tegnér (S)

8

7

Lorena Delgado Varas (V)

8

____

____

0.54

2.58

35

Näringsutskottets betänkande NU26

Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

2

Tobias Andersson (SD)

8

3

Camilla Brodin (KD)

6

4

Mattias Jonsson (S)

8

5

Per Schöldberg (C)

6

6

Lorena Delgado Varas (V)

6

7

Joar Forssell (L)

8

____

____

0.50

3.48

36

Näringsutskottets betänkande NU29

Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

____

____

0.00

3.48

Totalt anmäld tid 3 tim. 48 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.