Tisdag den 15 oktober 2019

Talarlista 2019/20:20191015

Tisdagen den 15 oktober 2019

Kl.

13.00

Arbetsplenum

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Socialutskottets betänkande SoU3

Personlig assistans för hjälp med andning

1

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

2

Maj Karlsson (V)

6

3

Pia Steensland (KD)

6

4

Mikael Dahlqvist (S)

6

5

Lars-Arne Staxäng (M)

8

6

Sofia Nilsson (C)

6

7

Bengt Eliasson (L)

6

8

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.50

0.50

Totalt anmäld tid 0 tim. 50 min.

––––––––––––––––––––––––––––