Tisdag den 16 maj 2017

Talarlista 2016/17:20170516

Tisdagen den 16 maj 2017

Kl.

13.00

Arbetsplenum

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Skatteutskottets betänkande SkU30

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

1

Per Åsling (C)

8

2

Olle Felten (SD)

8

3

Camilla Mårtensen (L)

6

4

Linus Sköld (S)

6

5

Larry Söder (KD)

6

____

____

0.34

0.34

10

Skatteutskottets betänkande SkU31

Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

1

Maria Strömkvist (S)

2

2

Birger Lahti (V)

8

____

____

0.10

0.44

11

Skatteutskottets betänkande SkU28

Tullbrottsdatalag

1

Olle Felten (SD)

8

2

Patrik Lundqvist (S)

6

____

____

0.14

0.58

12

Skatteutskottets betänkande SkU29

Skattebrottsdatalag

1

David Lång (SD)

6

2

Patrik Lundqvist (S)

6

____

____

0.12

1.10

13

Civilutskottets betänkande CU17

Bokföringsbrott i filialer

____

____

0.00

1.10

14

Justitieutskottets betänkande JuU13

Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

1

Lawen Redar (S)

8

2

Adam Marttinen (SD)

4

3

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

4

Johan Hedin (C)

6

5

Anti Avsan (M)

8

6

Roger Haddad (L)

4

7

Andreas Carlson (KD)

4

____

____

0.42

1.52

15

Justitieutskottets betänkande JuU27

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater

1

Linda Snecker (V)

6

2

Elin Lundgren (S)

6

3

Krister Hammarbergh (M)

8

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

5

Johan Hedin (C)

5

____

____

0.31

2.23

16

Justitieutskottets betänkande JuU29

Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

1

Linda Snecker (V)

6

2

Susanne Eberstein (S)

6

3

Anti Avsan (M)

6

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

____

____

0.24

2.47

Totalt anmäld tid 2 tim. 47 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.