Tisdag den 17 december 2019 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20191217

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Tisdagen den 17 december 2019

Kl.

11.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

12.00

Votering

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU1

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

____

____

0.00

0.00

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU4

Utgiftsområde 8 Migration

____

____

0.00

0.00

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU2

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

10

____

____

0.10

0.10

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

____

____

0.00

0.10

Totalt anmäld tid 0 tim. 10 min.

––––––––––––––––––––––––––––