Tisdag den 18 juni 2019

Talarlista 2018/19:20190618

Tisdagen den 18 juni 2019

Kl.

08.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

55

Finansutskottets betänkande FiU19

Aktivitetsgrad i fondförvaltning

____

____

0.00

0.00

Gemensam debatt om FiU20 och FiU21

56

Finansutskottets betänkande FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

1

Elisabeth Svantesson (M)

10

2

Oscar Sjöstedt (SD)

10

3

Ulla Andersson (V)

12

4

Jakob Forssmed (KD)

10

5

Fredrik Olovsson (S)

10

6

Emil Källström (C)

10

7

Johan Pehrson (L)

10

8

Karolina Skog (MP)

10

9

Finansminister Magdalena Andersson (S)

12

10

Dennis Dioukarev (SD)

5

____

____

1.39

1.39

57

Finansutskottets betänkande FiU21

Vårändringsbudget för 2019

____

____

0.00

1.39

58

Finansutskottets betänkande FiU30

Årsredovisning för staten 2018

____

____

0.00

1.39

59

Finansutskottets betänkande FiU42

Stärkta åtgärder mot penningtvätt

1

Björn Wiechel (S)

6

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

6

3

Ulla Andersson (V)

6

4

Jakob Forssmed (KD)

6

5

Johan Pehrson (L)

5

6

Karolina Skog (MP)

5

____

____

0.34

2.13

60

Finansutskottets betänkande FiU43

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

____

____

0.00

2.13

61

Finansutskottets betänkande FiU44

Statens roll på betalningsmarknaden

____

____

0.00

2.13

62

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU26

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

1

Maria Malmer Stenergard (M)

8

2

Paula Bieler (SD)

10

3

Christina Höj Larsen (V)

10

4

Hans Eklind (KD)

10

5

Fredrik Malm (L)

10

6

Carina Ohlsson (S)

8

7

Johanna Jönsson (C)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

9

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

10

____

____

1.20

3.33

63

Justitieutskottets betänkande JuU27

Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten

1

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

2

Johan Forssell (M)

8

3

Katja Nyberg (SD)

8

4

Jonny Cato Hansson (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

6

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.52

4.25

64

Justitieutskottets betänkande JuU28

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

1

Linda Westerlund Snecker (V)

6

2

Petter Löberg (S)

6

____

____

0.12

4.37

65

Justitieutskottets betänkande JuU29

Vapenfrågor

1

Joakim Sandell (S)

8

2

Sten Bergheden (M)

8

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Jonny Cato Hansson (C)

8

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

6

Joar Forssell (L)

6

7

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.52

5.29

66

Skatteutskottets betänkande SkU25

Beskattning av uthyrning av vårdpersonal

1

Ida Gabrielsson (V)

6

2

Jörgen Hellman (S)

6

3

Niklas Wykman (M)

6

4

Eric Westroth (SD)

6

5

Helena Vilhelmsson (C)

6

6

Hampus Hagman (KD)

6

7

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.42

6.11

Totalt anmäld tid 6 tim. 11 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.