Tisdag den 18 juni 2019 (preliminär)

Talarlista 2018/19:20190618

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Tisdagen den 18 juni 2019

Kl.

08.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Finansutskottets betänkande FiU19

Aktivitetsgrad i fondförvaltning

____

____

0.00

0.00

Gemensam debatt om FiU20 och FiU21

Finansutskottets betänkande FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

1

Elisabeth Svantesson (M)

10

2

Oscar Sjöstedt (SD)

10

3

Ulla Andersson (V)

12

4

Jakob Forssmed (KD)

10

5

Fredrik Olovsson (S)

10

6

Emil Källström (C)

10

7

Karolina Skog (MP)

10

8

Dennis Dioukarev (SD)

5

____

____

1.17

1.17

Finansutskottets betänkande FiU21

Vårändringsbudget för 2019

____

____

0.00

1.17

Finansutskottets betänkande FiU30

Årsredovisning för staten 2018

____

____

0.00

1.17

Finansutskottets betänkande FiU42

Stärkta åtgärder mot penningtvätt

1

Björn Wiechel (S)

6

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

6

3

Ulla Andersson (V)

6

4

Jakob Forssmed (KD)

6

5

Karolina Skog (MP)

5

____

____

0.29

1.46

Finansutskottets betänkande FiU43

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

____

____

0.00

1.46

Finansutskottets betänkande FiU44

Statens roll på betalningsmarknaden

____

____

0.00

1.46

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU26

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

1

Maria Malmer Stenergard (M)

8

2

Paula Bieler (SD)

10

3

Christina Höj Larsen (V)

10

4

Hans Eklind (KD)

10

5

Fredrik Malm (L)

10

6

Carina Ohlsson (S)

8

7

Johanna Jönsson (C)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

9

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

10

____

____

1.20

3.06

Justitieutskottets betänkande JuU27

Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten

1

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

2

Johan Forssell (M)

8

3

Katja Nyberg (SD)

8

4

Jonny Cato Hansson (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Andreas Carlson (KD)

6

7

Juno Blom (L)

6

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.52

3.58

Justitieutskottets betänkande JuU28

Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt

1

Linda Westerlund Snecker (V)

6

2

Petter Löberg (S)

6

____

____

0.12

4.10

Justitieutskottets betänkande JuU29

Vapenfrågor

1

Joakim Sandell (S)

8

2

Sten Bergheden (M)

8

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Jonny Cato Hansson (C)

8

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

6

Joar Forssell (L)

6

7

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.52

5.02

Skatteutskottets betänkande SkU25

Förslag till utskottsinitiativ om beskattning av uthyrning av vårdpersonal

1

Ida Gabrielsson (V)

6

2

Jörgen Hellman (S)

6

3

Niklas Wykman (M)

6

4

Eric Westroth (SD)

6

5

Per Åsling (C)

6

6

Hampus Hagman (KD)

6

7

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.42

5.44

Totalt anmäld tid 5 tim. 44 min.

––––––––––––––––––––––––––––