Tisdag den 2 juni 2020 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20200602

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Tisdagen den 2 juni 2020

Kl.

13.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Socialutskottets betänkande SoU16

Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

1

Dag Larsson (S)

6

2

Sofia Nilsson (C)

6

3

Karin Rågsjö (V)

6

4

Pia Steensland (KD)

6

5

Bengt Eliasson (L)

6

____

____

0.30

0.30

Socialutskottets betänkande SoU19

Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

____

____

0.00

0.30

Skatteutskottets betänkande SkU14

Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

____

____

0.00

0.30

Totalt anmäld tid 0 tim. 30 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.