Tisdag den 21 juni 2016

Talarlista 2015/16:20160621

Tisdagen den 21 juni 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Gemensam debatt FiU20 och SkU25

13

Finansutskottets betänkande FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

1

Ulf Kristersson (M)

10

2

Oscar Sjöstedt (SD)

10

3

Emil Källström (C)

10

4

Mats Persson (L)

10

5

Jakob Forssmed (KD)

10

6

Fredrik Olovsson (S)

10

7

Janine Alm Ericson (MP)

10

8

Ulla Andersson (V)

12

9

Finansminister Magdalena Andersson (S)

12

10

Per Åsling (C)

8

11

Maria Malmer Stenergard (M)

8

12

Sara Karlsson (S)

8

13

David Lång (SD)

8

14

Rasmus Ling (MP)

6

15

Larry Söder (KD)

6

16

Finn Bengtsson (M)

8

____

____

2.26

2.26

14

Skatteutskottets betänkande SkU25

Redovisning av skatteutgifter 2016

____

____

0.00

2.26

15

Finansutskottets betänkande FiU21

Vårändringsbudget för 2016

1

Dennis Dioukarev (SD)

7

2

Fredrik Olovsson (S)

6

3

Håkan Svenneling (V)

6

____

____

0.19

2.45

16

Finansutskottets betänkande FiU28

Årsredovisning för staten 2015

____

____

0.00

2.45

17

Finansutskottets betänkande FiU41

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015

1

Ingela Nylund Watz (S)

10

2

Maria Plass (M)

8

3

Håkan Svenneling (V)

8

____

____

0.26

3.11

18

Justitieutskottets betänkande JuU31

Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet

____

____

0.00

3.11

19

Utbildningsutskottets betänkande UbU18

Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

1

Maria Stockhaus (M)

6

2

Stefan Jakobsson (SD)

4

3

Daniel Riazat (V)

5

4

Lena Hallengren (S)

6

____

____

0.21

3.32

20

Utbildningsutskottets betänkande UbU23

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2015

____

____

0.00

3.32

Totalt anmäld tid 3 tim. 32 min.

––––––––––––––––––––––––––––