Tisdag den 24 juni 2014

Talarlista 2013/14:20140624

Tisdagen den 24 juni 2014

Kl.

09.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-17.00)

             

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

34

Skatteutskottets utlåtande SkU35

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om en unionsrättslig ram för tullsrättsliga överträdelser och sanktioner

____

____

0.00

0.00

35

Näringsutskottets betänkande NU27

Partnerskapsöverenskommelsen

____

____

0.00

0.00

36

Näringsutskottets betänkande NU30

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

____

____

0.00

0.00

Gemensam debatt för TU19 och TU20

37

Trafikutskottets betänkande TU19

Järnvägspolitiska frågor

38

Trafikutskottets betänkande TU20

Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m.

1

Anders Ygeman (S)

12

2

Jan-Evert Rådhström (M)

12

3

Stina Bergström (MP)

12

4

Lars Tysklind (FP)

12

5

Anders Åkesson (C)

10

6

Tony Wiklander (SD)

8

7

Siv Holma (V)

10

8

Lars Gustafsson (KD)

8

9

Monica Green (S)

6

10

Sten Bergheden (M)

12

11

Göran Lindell (C)

8

12

Lotta Finstorp (M)

10

____

____

2.00

2.00

39

Trafikutskottets betänkande TU21

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

____

____

0.00

2.00

40

Trafikutskottets betänkande TU18

Taxifrågor

1

Leif Pettersson (S)

8

2

Christer Akej (M)

8

3

Annika Lillemets (MP)

8

4

Lars Tysklind (FP)

8

5

Tony Wiklander (SD)

8

6

Bengt Berg (V)

8

7

Magnus Sjödahl (KD)

8

____

____

0.56

2.56


41

Utbildningsutskottets betänkande UbU25

Statens tillsyn över skolan

____

____

0.00

2.56

42

Utbildningsutskottets betänkande UbU23

Statens kunskapsspridning till skolan

____

____

0.00

2.56

43

Utbildningsutskottets betänkande UbU24

Kränkning eller diskriminering i skolan

____

____

0.00

2.56

44

Kulturutskottets betänkande KrU8

Folkbildningsfrågor

1

Christina Zedell (S)

12

2

Tina Ehn (MP)

10

3

Margareta Larsson (SD)

8

4

Lars Ohly (V)

10

5

Anne Marie Brodén (M)

10

6

Ulf Nilsson (FP)

10

7

Per Lodenius (C)

10

8

Lars-Axel Nordell (KD)

10

9

Statsrådet Maria Arnholm (FP)

10

10

Bengt Berg (V)

8

____

____

1.38

4.34

45

Civilutskottets betänkande CU27

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område

____

____

0.00

4.34

46

Civilutskottets betänkande CU33

Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

1

Jan Lindholm (MP)

10

2

Markus Wiechel (SD)

8

3

Amineh Kakabaveh (V)

8

4

Eva Bengtson Skogsberg (M)

5

5

Nina Lundström (FP)

8

6

Ola Johansson (C)

8

7

Roland Utbult (KD)

8

____

____

0.55

5.29

47

Civilutskottets betänkande CU34

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

1

Jonas Gunnarsson (S)

6

2

Jan Lindholm (MP)

8

3

Markus Wiechel (SD)

7

4

Marianne Berg (V)

8

5

Bino Drummond (M)

10

6

Nina Lundström (FP)

6

7

Ola Johansson (C)

8

8

Roland Utbult (KD)

8

____

____

1.01

6.30

48

Civilutskottets betänkande CU37

Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen

____

____

0.00

6.30

Totalt anmäld tid 6 tim. 30 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.