Tisdag den 26 maj 2020

Talarlista 2019/20:20200526

Tisdagen den 26 maj 2020

Kl.

13.00

Arbetsplenum

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Finansutskottets betänkande FiU58

Rättelse i lagen om näringsförbud

____

____

0.00

0.00

13

Justitieutskottets betänkande JuU23

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

1

Louise Meijer (M)

8

2

Katja Nyberg (SD)

6

3

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

4

Désirée Pethrus (KD)

8

5

Maria Strömkvist (S)

8

6

Johan Hedin (C)

6

7

Juno Blom (L)

8

8

Johanna Öfverbeck (MP)

6

9

Amineh Kakabaveh (-)

12

10

Helena Vilhelmsson (C)

4

____

____

1.14

1.14

14

Justitieutskottets betänkande JuU24

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

____

____

0.00

1.14

15

Justitieutskottets betänkande JuU40

En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

1

Mikael Damsgaard (M)

6

2

Katja Nyberg (SD)

6

3

Andreas Carlson (KD)

4

____

____

0.16

1.30

16

Socialutskottets betänkande SoU11

Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

3

Katja Nyberg (SD)

6

4

Sofia Nilsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

6

6

Lina Nordquist (L)

6

7

Dag Larsson (S)

6

____

____

0.42

2.12

Totalt anmäld tid 2 tim. 12 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.