Tisdag den 28 januari 2020

Talarlista 2019/20:20200128

Tisdagen den 28 januari 2020

Kl.

13.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

1

Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor

På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om mäns våld mot kvinnor.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar i debatten.

Miljöpartiet företräds av statsrådet Åsa Lindhagen (MP).

Företrädare för det parti som har begärt debatten inleder med ett anförande på längst 1 minut. Därefter följer två omgångar med anföranden för alla talare och ett avslutningsanförande av statsrådet på längst1 minut.

Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti.

Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare.

I den andra omgången råder fri replikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. Varje partiföreträdare kan begära högst fyra replikdueller med två inlägg per person i varje duell. Inläggen får vara längst 30 sekunder. I replikdueller med anledning av statsrådets anförande får det första inlägget dock vara längst1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolarna framför podiet.

Antal anföranden och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Avsl.

1

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

4

3

1

2

Fredrik Lundh Sammeli (S)

2

2

3

Johan Forssell (M)

3

2

4

Ebba Hermansson (SD)

3

2

5

Johan Hedin (C)

3

2

6

Maj Karlsson (V)

1

3

2

7

Désirée Pethrus (KD)

3

2

8

Juno Blom (L)

3

2

Debatten pågår som längst cirka 2 timmar.

––––––––––––––––––––––––––––