Tisdag den 29 maj 2018

Talarlista 2017/18:20180529

Tisdagen den 29 maj 2018

Kl.

13.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Näringsutskottets betänkande NU16

En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri

1

Jennie Nilsson (S)

8

2

Josef Fransson (SD)

8

3

Lorentz Tovatt (MP)

4

4

Birger Lahti (V)

6

5

Lars Hjälmered (M)

8

6

Helena Lindahl (C)

8

7

Larry Söder (KD)

8

____

____

0.50

0.50

19

Näringsutskottets betänkande NU18

Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

1

Lars Hjälmered (M)

8

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

3

Helena Lindahl (C)

6

4

Larry Söder (KD)

8

5

Karl Längberg (S)

8

6

Lise Nordin (MP)

8

7

Birger Lahti (V)

6

____

____

0.52

1.42

20

Trafikutskottets betänkande TU15

Väg- och fordonsfrågor

1

Karin Svensson Smith (MP)

8

2

Jasenko Omanovic (S)

8

3

Sten Bergheden (M)

8

4

Per Klarberg (SD)

6

5

Anders Åkesson (C)

8

6

Emma Wallrup (V)

6

7

Nina Lundström (L)

6

8

Robert Halef (KD)

8

____

____

0.58

2.40

21

Trafikutskottets betänkande TU16

Sjöfartsfrågor

1

Boriana Åberg (M)

8

2

Jimmy Ståhl (SD)

8

3

Anders Åkesson (C)

8

4

Emma Wallrup (V)

8

5

Nina Lundström (L)

8

6

Robert Halef (KD)

8

7

Karin Svensson Smith (MP)

8

8

Suzanne Svensson (S)

8

____

____

1.04

3.44

22

Konstitutionsutskottets betänkande KU21

Behandlingen av riksdagens skrivelser

1

Andreas Norlén (M)

8

2

Laila Naraghi (S)

8

____

____

0.16

4.00

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU22

Följdändringar till ny förvaltningslag

____

____

0.00

4.00

24

Konstitutionsutskottets betänkande KU39

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2017

1

Ida Drougge (M)

4

2

Veronica Lindholm (S)

6

____

____

0.10

4.10

Totalt anmäld tid 4 tim. 10 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.