Tisdag den 30 juni 2020

Talarlista 2019/20:20200630

Tisdagen den 30 juni 2020

Kl.

11.00

Arbetsplenum

Beslut efter debattens slut

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Skatteutskottets betänkande SkU28

Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

____

____

0.00

0.00

17

Socialutskottets betänkande SoU26

Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

____

____

0.00

0.00

Totalt anmäld tid 0 tim. 0 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.