Tisdag den 5 juni 2018

Kammarens talarlista 2018-06-05 00:00:00

Tisdagen den 5 juni 2018

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Näringsutskottets betänkande NU19

 

 

 

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

 

 

 

1

Mattias Jonsson (S)

10

 

 

2

Sten Bergheden (M)

8

 

 

3

Runar Filper (SD)

8

 

 

4

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

5

Peter Helander (C)

12

 

 

6

Håkan Svenneling (V)

10

 

 

7

Lars Tysklind (L)

8

 

 

8

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

9

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

12

 

 

10

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

11

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.35

1.35

14

Näringsutskottets betänkande NU20

 

 

 

Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.35

15

Näringsutskottets betänkande NU21

 

 

 

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.35

 

Totalt anmäld tid 1 tim. 35 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.