Tisdag den 7 maj 2019

Talarlista 2018/19:20190507

Tisdagen den 7 maj 2019

Kl.

13.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU20

Socialförsäkringsfrågor

1

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8

2

Julia Kronlid (SD)

8

3

Solveig Zander (C)

8

4

Nooshi Dadgostar (V)

8

5

Hans Eklind (KD)

8

6

Björn Petersson (S)

8

7

Barbro Westerholm (L)

6

8

Mats Berglund (MP)

8

9

Statsrådet Annika Strandhäll (S)

10

____

____

1.12

1.12

14

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU21

Ekonomisk familjepolitik

1

Ann-Sofie Alm (M)

8

2

Linda Lindberg (SD)

8

3

Solveig Zander (C)

8

4

Pia Steensland (KD)

8

5

Barbro Westerholm (L)

8

6

Kadir Kasirga (S)

8

7

Nooshi Dadgostar (V)

6

8

Mats Berglund (MP)

8

9

Statsrådet Annika Strandhäll (S)

10

____

____

1.12

2.24

15

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU22

Pensioner

1

Solveig Zander (C)

8

2

Nooshi Dadgostar (V)

8

3

Hans Eklind (KD)

8

4

Erica Nådin (S)

8

5

Katarina Brännström (M)

8

6

Anne Oskarsson (SD)

6

7

Barbro Westerholm (L)

8

8

Statsrådet Annika Strandhäll (S)

10

____

____

1.04

3.28

16

Finansutskottets betänkande FiU27

Riksrevisionens årsredovisning för 2018

____

____

0.00

3.28

17

Finansutskottets betänkande FiU36

Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

1

Jan Ericson (M)

5

2

Gunilla Carlsson (S)

6

____

____

0.11

3.39

18

Civilutskottets betänkande CU15

Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

____

____

0.00

3.39

19

Skatteutskottets utlåtande SkU24

Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik

1

Joar Forssell (L)

6

2

Anna Vikström (S)

6

3

Helena Bouveng (M)

6

4

David Lång (SD)

6

5

Per Åsling (C)

6

6

Tony Haddou (V)

6

7

Hampus Hagman (KD)

6

8

Rebecka Le Moine (MP)

4

____

____

0.46

4.25

20

Justitieutskottets betänkande JuU16

Terrorism

1

Johan Forssell (M)

8

2

Adam Marttinen (SD)

8

3

Jonny Cato Hansson (C)

6

4

Ingemar Kihlström (KD)

6

5

Johan Pehrson (L)

8

6

Joakim Sandell (S)

8

7

Linda Westerlund Snecker (V)

6

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.56

5.21

21

Justitieutskottets betänkande JuU21

Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor

1

Jonny Cato Hansson (C)

4

2

Linda Westerlund Snecker (V)

6

3

Johan Pehrson (L)

6

4

Maria Strömkvist (S)

4

____

____

0.20

5.41

22

Utrikesutskottets betänkande UU6

Europarådet

1

Ola Möller (S)

6

2

Boriana Åberg (M)

10

3

Markus Wiechel (SD)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

8

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

6

Robert Halef (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.54

6.35

Totalt anmäld tid 6 tim. 35 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.