Tisdag den 8 september 2020

Kammarens talarlista 2020-09-08 00:00:00

Tisdagen den 8 september 2020

Kl.

16.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

1

Konstitutionsutskottets betänkande KU25

Ändring av namn på nämnd och vissa rättelser

____

____

0.00

0.00

2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU5

Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

1

Pål Jonson (M)

8

2

Kerstin Lundgren (C)

8

3

Lars Adaktusson (KD)

8

4

Joar Forssell (L)

8

5

Kenneth G Forslund (S)

8

6

Roger Richthoff (SD)

8

7

Hanna Gunnarsson (V)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

10

____

____

1.14

1.14

Totalt anmäld tid 1 tim. 14 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.