Tisdag den 9 juni 2020

Kammarens talarlista 2020-06-09 00:00:00

Tisdagen den 9 juni 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Socialutskottets betänkande SoU17

Förbättrade möjligheter till bilstöd

1

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

2

Pia Steensland (KD)

6

3

Bengt Eliasson (L)

6

4

Dag Larsson (S)

6

5

Johan Hultberg (M)

6

6

Sofia Nilsson (C)

6

____

____

0.36

0.36

14

Socialutskottets betänkande SoU18

Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg

1

Johan Hultberg (M)

6

2

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

3

Pia Steensland (KD)

6

4

Dag Larsson (S)

6

5

Sofia Nilsson (C)

6

____

____

0.30

1.06

15

Näringsutskottets betänkande NU18

Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

1

Åsa Eriksson (S)

8

2

Lotta Olsson (M)

6

3

Josef Fransson (SD)

6

4

Jonny Cato (C)

6

5

Lorena Delgado Varas (V)

4

6

Arman Teimouri (L)

6

7

Lorentz Tovatt (MP)

4

____

____

0.40

1.46

16

Näringsutskottets betänkande NU19

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning

____

____

0.00

1.46

17

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU16

En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan

1

Jessica Rosencrantz (M)

10

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Stina Larsson (C)

8

4

Jens Holm (V)

8

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

6

Nina Lundström (L)

8

7

Marlene Burwick (S)

8

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

9

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

10

10

Joar Forssell (L)

8

11

Helena Gellerman (L)

8

____

____

1.32

3.18

Totalt anmäld tid 3 tim. 18 min.

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.