Torsdag den 1 december 2016

Kammarens talarlista 2016-12-01 00:00:00

Torsdagen den 1 december 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU6

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

1

Jennie Åfeldt (SD)

6

2

Mathias Tegnér (S)

6

3

Johan Forssell (M)

6

4

Maria Ferm (MP)

6

5

Johanna Jönsson (C)

6

____

____

0.30

0.30

13

Kulturutskottets betänkande KrU1

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2016. Talartiden begränsas till högst 6 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt. Fri replikrätt ska gälla i såväl utskottsrundan som för eventuellt deltagande statsråd. I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1

Olof Lavesson (M)

6

2

Aron Emilsson (SD)

6

3

Per Lodenius (C)

6

4

Bengt Eliasson (L)

6

5

Roland Utbult (KD)

6

6

Gunilla Carlsson (S)

6

7

Niclas Malmberg (MP)

6

8

Rossana Dinamarca (V)

6

9

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

6

10

Saila Quicklund (M)

6

11

Sara-Lena Bjälkö (SD)

6

12

Marie-Louise Rönnmark (S)

6

____

____

1.12

1.42

14

Utrikesutskottets betänkande UU1

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2016. Talartiden begränsas till högst 6 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt. Fri replikrätt ska gälla i såväl utskottsrundan som för eventuellt deltagande statsråd. I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1

Karin Enström (M)

6

2

Björn Söder (SD)

6

3

Kerstin Lundgren (C)

6

4

Mathias Sundin (L)

6

5

Sofia Damm (KD)

6

6

Kenneth G Forslund (S)

6

7

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.42

2.24

15

Skatteutskottets betänkande SkU1

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2016. Talartiden begränsas till högst 6 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt. Fri replikrätt ska gälla i såväl utskottsrundan som för eventuellt deltagande statsråd. I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1

Per Åsling (C)

6

2

Maria Malmer Stenergard (M)

6

3

Olle Felten (SD)

6

4

Mathias Sundin (L)

6

5

Larry Söder (KD)

6

6

Jörgen Hellman (S)

6

7

Rasmus Ling (MP)

6

8

Daniel Sestrajcic (V)

6

____

____

0.48

3.12

Totalt anmäld tid 3 tim. 12 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.