Torsdag den 10 juni 2021

Kammarens talarlista 2021-06-10 00:00:00

Torsdagen den 10 juni 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Justitieutskottets betänkande JuU29

Terrorism

1

Joakim Sandell (S)

6

2

Mikael Damsgaard (M)

8

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Johan Hedin (C)

6

5

Ingemar Kihlström (KD)

8

6

Joar Forssell (L)

8

____

____

0.44

0.44

10

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU21

Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

1

Jon Thorbjörnson (V)

8

2

Malin Larsson (S)

8

3

John Widegren (M)

6

4

Martin Kinnunen (SD)

6

5

Ulrika Heie (C)

8

6

Magnus Oscarsson (KD)

4

7

Joar Forssell (L)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

0.56

1.40

11

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11

En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 m.m.

1

Saila Quicklund (M)

8

2

Magnus Persson (SD)

8

3

Alireza Akhondi (C)

8

4

Ciczie Weidby (V)

8

5

Michael Anefur (KD)

8

6

Maria Nilsson (L)

8

7

Johan Andersson (S)

8

8

Leila Ali-Elmi (MP)

6

____

____

1.02

2.42

12

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU12

Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft

1

Magnus Persson (SD)

6

2

Ali Esbati (V)

8

3

Johan Andersson (S)

6

4

Saila Quicklund (M)

6

5

Martin Ådahl (C)

6

6

Michael Anefur (KD)

8

7

Leila Ali-Elmi (MP)

6

____

____

0.46

3.28

13

Socialutskottets betänkande SoU24

Socialtjänst- och barnfrågor

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Mats Wiking (S)

6

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

10

4

Linda Lindberg (SD)

6

5

Sofia Nilsson (C)

6

6

Maj Karlsson (V)

6

7

Juno Blom (L)

6

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

____

____

0.52

4.20

14

Socialutskottets betänkande SoU12

Internationella adoptioner

1

Yasmine Bladelius (S)

6

2

Nicklas Attefjord (MP)

6

3

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

4

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

5

Linda Lindberg (SD)

6

6

Martina Johansson (C)

6

7

Jon Thorbjörnson (V)

6

8

Juno Blom (L)

6

____

____

0.48

5.08

Totalt anmäld tid 5 tim. 8 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.