Torsdag den 11 juni 2020

Kammarens talarlista 2020-06-11 00:00:00

Torsdagen den 11 juni 2020

Kl.

11.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU4

Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

1

Hanna Gunnarsson (V)

8

2

Kenneth G Forslund (S)

8

3

Hans Wallmark (M)

8

4

Sven-Olof Sällström (SD)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

8

6

Lars Adaktusson (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

6

____

____

1.10

1.10

6

Utrikesutskottets betänkande UU10

Verksamheten i Europeiska unionen under 2019

1

Pyry Niemi (S)

8

2

Hans Rothenberg (M)

8

3

Markus Wiechel (SD)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

8

5

Håkan Svenneling (V)

8

6

Lars Adaktusson (KD)

8

7

Fredrik Malm (L)

8

____

____

0.56

2.06

7

Utrikesutskottets betänkande UU11

Strategisk exportkontroll 2019 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1

Håkan Svenneling (V)

8

2

Kenneth G Forslund (S)

8

3

Hans Rothenberg (M)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

8

5

Lars Adaktusson (KD)

8

6

Fredrik Malm (L)

6

7

Janine Alm Ericson (MP)

8

____

____

0.54

3.00

8

Civilutskottets betänkande CU21

Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter

____

____

0.00

3.00

9

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande MJU17

Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

8

3

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

4

Ulrika Heie (C)

8

5

Marlene Burwick (S)

8

6

Elin Segerlind (V)

8

7

Nina Lundström (L)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

9

Helena Gellerman (L)

6

____

____

1.10

4.10

10

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU14

Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering

1

Mats Green (M)

8

2

Martin Ådahl (C)

8

3

Ali Esbati (V)

8

4

Désirée Pethrus (KD)

8

5

Gulan Avci (L)

8

6

Serkan Köse (S)

8

7

Magnus Persson (SD)

5

____

____

0.53

5.03

Totalt anmäld tid 5 tim. 3 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.