Torsdag den 12 december 2019

Kammarens talarlista 2019-12-12 00:00:00

Torsdagen den 12 december 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Trafikutskottets betänkande TU1

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Jens Holm (V)

8

2

Jessika Roswall (M)

8

3

Jimmy Ståhl (SD)

8

4

Magnus Jacobsson (KD)

8

5

Anna-Caren Sätherberg (S)

8

6

Anders Åkesson (C)

8

7

Helena Gellerman (L)

8

8

Emma Berginger (MP)

8

9

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

8

10

Sten Bergheden (M)

6

11

Patrik Jönsson (SD)

4

____

____

1.22

1.22

18

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU2

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

John Widegren (M)

8

2

Staffan Eklöf (SD)

8

3

Elin Segerlind (V)

8

4

Magnus Oscarsson (KD)

8

5

Kristina Yngwe (C)

8

6

Hanna Westerén (S)

8

7

Nina Lundström (L)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

9

Betty Malmberg (M)

4

10

Mats Nordberg (SD)

4

11

Isak From (S)

8

12

Elisabeth Falkhaven (MP)

4

13

Rebecka Le Moine (MP)

8

____

____

1.32

2.54

19

Näringsutskottets betänkande NU2

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

2

Eric Palmqvist (SD)

8

3

Birger Lahti (V)

8

4

Camilla Brodin (KD)

8

5

Monica Haider (S)

8

6

Peter Helander (C)

8

7

Arman Teimouri (L)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

1.04

3.58

Totalt anmäld tid 3 tim. 58 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.