Torsdag den 12 maj 2016

Kammarens talarlista 2016-05-12 00:00:00

Torsdagen den 12 maj 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Socialutskottets betänkande SoU16

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

1

Per Ramhorn (SD)

8

2

Emma Henriksson (KD)

6

3

Lennart Axelsson (S)

6

4

Karin Rågsjö (V)

4

____

____

0.24

0.24

16

Näringsutskottets betänkande NU19

Effektreserv 2020–2025

1

Lars Hjälmered (M)

8

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Maria Weimer (L)

8

6

Penilla Gunther (KD)

8

7

Ingemar Nilsson (S)

8

8

Lise Nordin (MP)

8

____

____

1.04

1.28

17

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU3

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

1

Mikael Jansson (SD)

8

2

Kenneth G Forslund (S)

8

3

Karin Enström (M)

6

4

Pernilla Stålhammar (MP)

8

5

Kerstin Lundgren (C)

6

6

Stig Henriksson (V)

6

7

Allan Widman (L)

8

8

Mikael Oscarsson (KD)

6

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

10

10

Alexandra Völker (S)

6

11

Daniel Bäckström (C)

6

____

____

1.18

2.46

18

Justitieutskottets betänkande JuU11

Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet

____

____

0.00

2.46

19

Justitieutskottets betänkande JuU15

Synnerligen grova narkotikabrott

1

Anti Avsan (M)

8

2

Adam Marttinen (SD)

6

3

Petter Löberg (S)

6

4

Mats Pertoft (MP)

8

____

____

0.28

3.14

20

Justitieutskottets betänkande JuU16

Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet

1

Kent Ekeroth (SD)

8

2

Roger Haddad (L)

6

3

Elin Lundgren (S)

6

4

Anders Hansson (M)

8

5

Mats Pertoft (MP)

8

6

Johan Hedin (C)

8

7

Linda Snecker (V)

8

____

____

0.52

4.06

Totalt anmäld tid 4 tim. 6 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.