Torsdag den 13 februari 2020

Kammarens talarlista 2020-02-13 00:00:00

Torsdagen den 13 februari 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

4

Finansutskottets betänkande FiU32

Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor

1

Fredrik Stenberg (S)

4

____

____

0.04

0.04

5

Justitieutskottets betänkande JuU14

Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan

1

Magdalena Schröder (M)

6

2

Helena Vilhelmsson (C)

6

3

Mattias Ingeson (KD)

6

4

Johan Pehrson (L)

6

5

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

6

Rasmus Ling (MP)

6

7

Gustaf Lantz (S)

6

____

____

0.42

0.46

6

Justitieutskottets betänkande JuU18

Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

1

Linda Westerlund Snecker (V)

6

2

Petter Löberg (S)

4

3

Mikael Damsgaard (M)

4

4

Johan Hedin (C)

4

5

Mattias Ingeson (KD)

4

6

Johan Pehrson (L)

4

____

____

0.26

1.12

7

Försvarsutskottets betänkande FöU8

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

1

Jan R Andersson (M)

8

2

Sven-Olof Sällström (SD)

6

3

Daniel Bäckström (C)

8

4

Mikael Oscarsson (KD)

6

5

Allan Widman (L)

6

6

Alexandra Völker (S)

8

7

Hanna Gunnarsson (V)

6

____

____

0.48

2.00

8

Socialutskottets betänkande SoU4

Äldrefrågor

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Ulrika Heindorff (M)

6

3

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

4

Sofia Nilsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

6

6

Barbro Westerholm (L)

6

7

Mats Wiking (S)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

2.48

Totalt anmäld tid 2 tim. 48 min.

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.