Torsdag den 13 juni 2019

Kammarens talarlista 2019-06-13 00:00:00

Torsdagen den 13 juni 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Civilutskottets betänkande CU17

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

1

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

6

2

Roger Hedlund (SD)

6

3

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

4

Larry Söder (KD)

6

5

Emma Hult (MP)

4

6

Ola Möller (S)

6

7

Ola Johansson (C)

8

8

Robert Hannah (L)

6

9

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

10

____

____

1.00

1.00

16

Civilutskottets betänkande CU18

Fler tillval för hyresgäster

1

Lars Beckman (M)

6

2

Momodou Malcolm Jallow (V)

6

3

Larry Söder (KD)

6

4

Emma Hult (MP)

4

5

Ola Möller (S)

6

6

Roger Hedlund (SD)

6

7

Ola Johansson (C)

6

8

Robert Hannah (L)

6

____

____

0.46

1.46

17

Finansutskottets betänkande FiU24

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018

1

Björn Wiechel (S)

2

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

____

____

0.10

1.56

18

Utbildningsutskottets betänkande UbU16

Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

1

Noria Manouchi (M)

6

2

Gudrun Brunegård (KD)

6

3

Mattias Vepsä (S)

6

4

Patrick Reslow (SD)

3

5

Niels Paarup-Petersen (C)

6

6

Roger Haddad (L)

5

____

____

0.32

2.28

19

Utbildningsutskottets betänkande UbU17

Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier

1

Maria Stockhaus (M)

6

2

Gudrun Brunegård (KD)

6

3

Linus Sköld (S)

8

4

Patrick Reslow (SD)

4

5

Niels Paarup-Petersen (C)

6

6

Daniel Riazat (V)

6

____

____

0.36

3.04

20

Utbildningsutskottets betänkande UbU18

Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades

____

____

0.00

3.04

21

Utbildningsutskottets betänkande UbU19

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018

____

____

0.00

3.04

22

Utbildningsutskottets betänkande UbU21

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

5

2

Robert Stenkvist (SD)

3

3

Gunilla Svantorp (S)

8

4

Fredrik Christensson (C)

6

5

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

6

Mats Berglund (MP)

6

7

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

10

____

____

0.44

3.48

23

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU17

Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020

1

John Widegren (M)

8

2

Staffan Eklöf (SD)

8

3

Ulrika Heie (C)

8

4

Elin Segerlind (V)

5

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

6

Tina Acketoft (L)

8

7

Malin Larsson (S)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

1.01

4.49

24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18

Miljömålen – med sikte på framtiden

1

Hanna Westerén (S)

8

2

Jessica Rosencrantz (M)

8

3

Mats Nordberg (SD)

8

4

Magnus Ek (C)

8

5

Elin Segerlind (V)

8

6

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

7

Maria Gardfjell (MP)

8

8

Tina Acketoft (L)

8

____

____

1.04

5.53

Totalt anmäld tid 5 tim. 53 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.