Torsdag den 15 juni 2017

Talarlista 2016/17:20170615

Torsdagen den 15 juni 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Skatteutskottets betänkande SkU33

Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns

1

Olle Felten (SD)

8

2

Patrik Lundqvist (S)

4

____

____

0.12

0.12

17

Socialutskottets betänkande SoU18

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

1

Catharina Bråkenhielm (S)

8

2

Jan Lindholm (MP)

6

3

Karin Rågsjö (V)

6

4

Emma Henriksson (KD)

6

5

Cecilia Widegren (M)

6

6

Christina Östberg (SD)

6

7

Anders W Jonsson (C)

6

8

Bengt Eliasson (L)

6

____

____

0.50

1.02

18

Utbildningsutskottets betänkande UbU9

Det livslånga lärandet inom högre utbildning

____

____

0.00

1.02

19

Trafikutskottets betänkande TU18

Sjöfartsfrågor

1

Boriana Åberg (M)

10

2

Per Klarberg (SD)

8

3

Anders Åkesson (C)

10

4

Lars Tysklind (L)

10

5

Robert Halef (KD)

10

6

Karin Svensson Smith (MP)

10

7

Suzanne Svensson (S)

10

8

Emma Wallrup (V)

10

____

____

1.18

2.20

Gemensam debatt NU20 och NU25

20

Näringsutskottets betänkande NU20

Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

1

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

2

Birger Lahti (V)

8

3

Said Abdu (L)

4

4

Åsa Westlund (S)

8

5

Lars Hjälmered (M)

8

6

Lise Nordin (MP)

8

7

Rickard Nordin (C)

8

8

Penilla Gunther (KD)

8

____

____

1.00

3.20

21

Näringsutskottets betänkande NU25

Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

____

____

0.00

3.20

22

Näringsutskottets betänkande NU21

Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring

1

Åsa Westlund (S)

8

2

Lars Hjälmered (M)

8

3

Lise Nordin (MP)

8

4

Rickard Nordin (C)

8

5

Birger Lahti (V)

8

6

Penilla Gunther (KD)

8

7

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

____

____

0.56

4.16

23

Näringsutskottets betänkande NU23

Immaterialrätt

1

Hanif Bali (M)

6

2

Johan Nissinen (SD)

6

3

Peter Helander (C)

6

4

Said Abdu (L)

6

5

Penilla Gunther (KD)

6

6

Per-Arne Håkansson (S)

6

7

Jonas Eriksson (MP)

5

8

Håkan Svenneling (V)

6

____

____

0.47

5.03

24

Näringsutskottets betänkande NU24

Statligt ägda bolag i omvandling

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

2

Helena Lindahl (C)

6

3

Birger Lahti (V)

8

4

Said Abdu (L)

6

5

Penilla Gunther (KD)

6

6

Per-Arne Håkansson (S)

8

7

Mattias Bäckström Johansson (SD)

4

8

Jonas Eriksson (MP)

6

____

____

0.52

5.55

Totalt anmäld tid 5 tim. 55 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.