Torsdag den 16 april 2020 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20200416

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Torsdagen den 16 april 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Finansutskottets betänkande FiU35

Riksrevisionens rapport om risker med föråldrade it-system i statsförvaltningen

____

____

0.00

0.00

Skatteutskottets betänkande SkU14

Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

1

Anna Vikström (S)

6

2

Per Åsling (C)

6

3

Tony Haddou (V)

6

____

____

0.18

0.18

Försvarsutskottets betänkande FöU7

Civilt försvar och krisberedskap

1

Kalle Olsson (S)

8

2

Roger Richthoff (SD)

8

3

Daniel Bäckström (C)

8

4

Hanna Gunnarsson (V)

6

5

Mikael Oscarsson (KD)

8

6

Allan Widman (L)

6

7

Janine Alm Ericson (MP)

6

8

Caroline Nordengrip (SD)

4

9

Sven-Olof Sällström (SD)

4

____

____

0.58

1.16

Socialutskottets betänkande SoU14

Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS

____

____

0.00

1.16

Utbildningsutskottets betänkande UbU17

Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

____

____

0.00

1.16

Totalt anmäld tid 1 tim. 16 min.

––––––––––––––––––––––––––––