Torsdag den 16 maj 2019

Kammarens talarlista 2019-05-16 00:00:00

Torsdagen den 16 maj 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

4

Finansutskottets betänkande FiU39

Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

____

____

0.00

0.00

5

Socialutskottets betänkande SoU8

Hälso- och sjukvårdsfrågor

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

8

2

Dag Larsson (S)

8

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

4

Per Ramhorn (SD)

8

5

Anders W Jonsson (C)

8

6

Karin Rågsjö (V)

8

7

Lina Nordquist (L)

8

8

Pernilla Stålhammar (MP)

8

____

____

1.04

1.04

6

Socialutskottets betänkande SoU21

Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering

1

Johan Hultberg (M)

4

2

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

4

3

Ann-Christin Ahlberg (S)

4

4

Michael Anefur (KD)

4

____

____

0.16

1.20

7

Socialutskottets betänkande SoU22

Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel

____

____

0.00

1.20

8

Trafikutskottets betänkande TU13

Kollektivtrafik

1

Jessika Roswall (M)

5

2

Patrik Jönsson (SD)

6

3

Mikael Larsson (C)

5

4

Jessica Thunander (V)

7

5

Magnus Jacobsson (KD)

6

6

Helena Gellerman (L)

5

7

Johan Büser (S)

6

8

Emma Berginger (MP)

7

____

____

0.47

2.07

Totalt anmäld tid 2 tim. 7 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.