Torsdag den 16 mars 2017

Kammarens talarlista 2017-03-16 00:00:00

Torsdagen den 16 mars 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU16

Arbetsmarknadsutredningen

1

Raimo Pärssinen (S)

8

2

Marco Venegas (MP)

6

3

Ali Esbati (V)

8

4

Niklas Wykman (M)

8

5

Sven-Olof Sällström (SD)

10

6

Annika Qarlsson (C)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

8

Désirée Pethrus (KD)

8

____

____

1.02

1.02

6

Trafikutskottets betänkande TU10

Luftfartsfrågor

1

Karin Svensson Smith (MP)

12

2

Rikard Larsson (S)

10

3

Edward Riedl (M)

12

4

Tony Wiklander (SD)

8

5

Daniel Bäckström (C)

10

6

Emma Wallrup (V)

10

7

Nina Lundström (L)

8

8

Robert Halef (KD)

10

9

Erik Ottoson (M)

8

____

____

1.28

2.30

7

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

Gymnasieskolan

1

Michael Svensson (M)

8

2

Stefan Jakobsson (SD)

8

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

4

Daniel Riazat (V)

8

5

Christer Nylander (L)

6

6

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

7

Elisabet Knutsson (MP)

6

8

Larry Söder (KD)

8

____

____

1.00

3.30

Totalt anmäld tid 3 tim. 30 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.