Torsdag den 16 mars 2023

Kammarens talarlista 2023-03-16 00:00:00

Torsdagen den 16 mars 2023

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

7

Försvarsutskottets betänkande FöU4

 

 

 

Militära frågor

 

 

 

1

Lars Wistedt (SD)

8

 

 

2

Peter Hultqvist (S)

8

 

 

3

Gustaf Göthberg (M)

8

 

 

4

Hanna Gunnarsson (V)

8

 

 

5

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

6

Niels Paarup-Petersen (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

0.48

8

Socialutskottets betänkande SoU22

 

 

 

Äldreomsorg

 

 

 

1

Malin Höglund (M)

6

 

 

2

Mikael Dahlqvist (S)

8

 

 

3

Dan Hovskär (KD)

6

 

 

4

Carita Boulwén (SD)

6

 

 

5

Malin Danielsson (L)

6

 

 

6

Maj Karlsson (V)

6

 

 

7

Christofer Bergenblock (C)

6

 

 

8

Ulrika Westerlund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

1.38

 

Totalt anmäld tid 1 tim. 38 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.