Torsdag den 17 december 2020

Kammarens talarlista 2020-12-17 00:00:00

Torsdagen den 17 december 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Socialutskottets betänkande SoU18

Pandemilag

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Kristina Nilsson (S)

4

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

4

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

5

Sofia Nilsson (C)

6

6

Karin Rågsjö (V)

4

7

Barbro Westerholm (L)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.44

0.44

14

Socialutskottets betänkande SoU1

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

8

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

3

Clara Aranda (SD)

6

4

Karin Rågsjö (V)

8

5

Kristina Nilsson (S)

6

6

Sofia Nilsson (C)

6

7

Barbro Westerholm (L)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

8

9

Socialminister Lena Hallengren (S)

10

____

____

1.06

1.50

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.