Torsdag den 17 juni 2021

Kammarens talarlista 2021-06-17 00:00:00

Torsdagen den 17 juni 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Justitieutskottets betänkande JuU23

 

 

 

Polisfrågor

 

 

 

1

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

 

 

2

Louise Meijer (M)

8

 

 

3

Katja Nyberg (SD)

8

 

 

4

Johan Hedin (C)

6

 

 

5

Linda Westerlund Snecker (V)

8

 

 

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

7

Johan Pehrson (L)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.56

0.56

12

Justitieutskottets betänkande JuU28

 

 

 

Unga lagöverträdare

 

 

 

1

Petter Löberg (S)

8

 

 

2

Ellen Juntti (M)

8

 

 

3

Katja Nyberg (SD)

8

 

 

4

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

5

Linda Westerlund Snecker (V)

8

 

 

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

7

Johan Pehrson (L)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.58

1.54

13

Justitieutskottets betänkande JuU30

 

 

 

Vapenfrågor

 

 

 

1

Joakim Sandell (S)

6

 

 

2

Sten Bergheden (M)

10

 

 

3

Per Söderlund (SD)

6

 

 

4

Ingemar Kihlström (KD)

8

 

 

5

Johan Pehrson (L)

8

 

 

6

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

7

Kristina Yngwe (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

2.44

14

Justitieutskottets betänkande JuU32

 

 

 

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden

 

 

 

1

Louise Meijer (M)

8

 

 

2

Katja Nyberg (SD)

6

 

 

3

Per Lodenius (C)

6

 

 

4

Linda Westerlund Snecker (V)

8

 

 

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

6

Johan Pehrson (L)

8

 

 

7

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

3.32

15

Kulturutskottets betänkande KrU7

 

 

 

Barns och ungas läsning

 

 

 

1

Christer Nylander (L)

6

 

 

2

Ann-Britt Åsebol (M)

8

 

 

3

Aron Emilsson (SD)

8

 

 

4

Roland Utbult (KD)

8

 

 

5

Lawen Redar (S)

8

 

 

6

Per Lodenius (C)

8

 

 

7

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

8

Pernilla Stålhammar (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.02

4.34

16

Kulturutskottets betänkande KrU8

 

 

 

Ungdomspolitik

 

 

 

1

John Weinerhall (M)

8

 

 

2

Cassandra Sundin (SD)

8

 

 

3

Per Lodenius (C)

8

 

 

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

5

Roland Utbult (KD)

10

 

 

6

Christer Nylander (L)

6

 

 

7

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

6

 

 

8

Pernilla Stålhammar (MP)

8

 

 

9

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.12

5.46

17

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

 

 

 

Vuxenutbildning

 

 

 

1

Lars Püss (M)

8

 

 

2

Patrick Reslow (SD)

6

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

4

Christian Carlsson (KD)

8

 

 

5

Maria Nilsson (L)

8

 

 

6

Tomas Kronståhl (S)

8

 

 

7

Daniel Riazat (V)

7

 

 

8

Annika Hirvonen (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.57

6.43

 

Totalt anmäld tid 6 tim. 43 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.