Torsdag den 17 juni 2021

Kammarens talarlista 2021-06-17 00:00:00

Torsdagen den 17 juni 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Justitieutskottets betänkande JuU23

Polisfrågor

1

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

2

Louise Meijer (M)

8

3

Katja Nyberg (SD)

8

4

Johan Hedin (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

8

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.56

0.56

12

Justitieutskottets betänkande JuU28

Unga lagöverträdare

1

Petter Löberg (S)

8

2

Ellen Juntti (M)

8

3

Katja Nyberg (SD)

8

4

Fredrik Christensson (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

8

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

7

Johan Pehrson (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.58

1.54

13

Justitieutskottets betänkande JuU30

Vapenfrågor

1

Joakim Sandell (S)

6

2

Sten Bergheden (M)

10

3

Per Söderlund (SD)

6

4

Ingemar Kihlström (KD)

8

5

Johan Pehrson (L)

8

6

Rasmus Ling (MP)

6

7

Kristina Yngwe (C)

6

____

____

0.50

2.44

14

Justitieutskottets betänkande JuU32

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden

1

Louise Meijer (M)

8

2

Katja Nyberg (SD)

6

3

Per Lodenius (C)

6

4

Linda Westerlund Snecker (V)

8

5

Ingemar Kihlström (KD)

6

6

Johan Pehrson (L)

8

7

Fredrik Lundh Sammeli (S)

6

____

____

0.48

3.32

15

Kulturutskottets betänkande KrU7

Barns och ungas läsning

1

Christer Nylander (L)

6

2

Ann-Britt Åsebol (M)

8

3

Aron Emilsson (SD)

8

4

Roland Utbult (KD)

8

5

Lawen Redar (S)

8

6

Per Lodenius (C)

8

7

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

8

Pernilla Stålhammar (MP)

8

____

____

1.02

4.34

16

Kulturutskottets betänkande KrU8

Ungdomspolitik

1

John Weinerhall (M)

8

2

Cassandra Sundin (SD)

8

3

Per Lodenius (C)

8

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

5

Roland Utbult (KD)

10

6

Christer Nylander (L)

6

7

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

8

9

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

10

____

____

1.12

5.46

17

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

Vuxenutbildning

1

Lars Püss (M)

8

2

Patrick Reslow (SD)

6

3

Fredrik Christensson (C)

6

4

Christian Carlsson (KD)

8

5

Maria Nilsson (L)

8

6

Tomas Kronståhl (S)

8

7

Daniel Riazat (V)

7

8

Annika Hirvonen (MP)

6

____

____

0.57

6.43

Totalt anmäld tid 6 tim. 43 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.