Torsdag den 17 november 2022

Kammarens talarlista 2022-11-17 00:00:00

Torsdagen den 17 november 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

25

Finansutskottets betänkande FiU27

 

 

 

Ändringar i statens budget för 2022 – Försvarsmateriel till Ukraina

 

 

 

1

Edward Riedl (M)

6

 

 

2

Mikael Damberg (S)

6

 

 

3

Charlotte Quensel (SD)

6

 

 

4

Ali Esbati (V)

4

 

 

5

Martin Ådahl (C)

6

 

 

6

Hans Eklind (KD)

5

 

 

7

Janine Alm Ericson (MP)

6

 

 

8

Carl B Hamilton (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.45

0.45

26

Finansutskottets betänkande FiU13

 

 

 

Riksrevisionens rapport om statens finansiering av kommunerna

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.45

27

Justitieutskottets betänkande JuU2

 

 

 

Snabbare lagföring av brott

 

 

 

1

Gudrun Nordborg (V)

4

 

 

2

Ulrika Liljeberg (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.08

0.53

28

Justitieutskottets betänkande JuU3

 

 

 

Arrestantvakter och transportuppdrag

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.53

29

Trafikutskottets betänkande TU2

 

 

 

Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.53

30

Trafikutskottets betänkande TU3

 

 

 

Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.53

31

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU3

 

 

 

Fördjupad uppföljning av arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.53

32

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4

 

 

 

Riksrevisionens rapport om den statliga lönegarantin

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.53

 

Totalt anmäld tid 0 tim. 53 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.