Torsdag den 18 oktober 2018

Kammarens talarlista 2018-10-18 00:00:00

Torsdagen den 18 oktober 2018

Kl.

12.00

 

Allmänpolitisk debatt (forts.)

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Allmänpolitisk debatt (forts.)

 

 

 

Den allmänpolitiska debatten fortsätter nu på den tredje dagen

 

Debattregler

 

Ledamöter som anmält sig till debatten har rätt till ett anförande om högst fyra minuter.

För debatten gäller fri replikrätt. Det innebär att alla ledamöter kan begära replik även om man inte har hållit något anförande. Repliktiden är längst 1 minut för första repliken och längst en halv minut för den andra repliken. Talaren som hållit anförandet får motsvarande tid för att svara på replikerna. Anföranden hålls i talarstolen på podiet, repliker tas i talarstolarna framför talmannen.

En ledamot kan endast hålla ett anförande i ett ämne eftersom den allmänpolitiska debatten betraktas som en debatt.

Ledamöter som inte anmält sig i förväg kan i kammaren begära ordet för ett anförande och hamnar då sist på talarlistan.

 

 

Sjukvård och välfärdsfrågor

 

1

Dag Larsson (S)

4

 

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

4

 

3

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

4

 

4

Sofia Nilsson (C)

4

 

5

Karin Rågsjö (V)

4

 

6

Michael Anefur (KD)

4

 

7

Lina Nordquist (L)

4

 

8

Kristina Nilsson (S)

4

 

9

Johan Hultberg (M)

4

 

10

Ebba Hermansson (SD)

4

 

11

Jon Thorbjörnson (V)

4

 

12

Pia Steensland (KD)

4

 

13

Maria Arnholm (L)

4

 

14

Sultan Kayhan (S)

4

 

15

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4

 

16

Clara Aranda (SD)

4

 

17

Mats Wiking (S)

4

 

18

Ulrika Heindorff (M)

4

 

19

Kadir Kasirga (S)

4

 

20

Kristina Axén Olin (M)

4

 

21

Mattias Karlsson i Luleå (M)

4

 

22

Marléne Lund Kopparklint (M)

4

 

23

John Weinerhall (M)

4

 

24

Ulrika Jörgensen (M)

4

 

Utbildning och forskning

 

1

Gunilla Svantorp (S)

4

 

2

Erik Bengtzboe (M)

4

 

3

Robert Stenkvist (SD)

4

 

4

Niels Paarup-Petersen (C)

4

 

5

Ilona Szatmari Waldau (V)

4

 

6

Jimmy Loord (KD)

4

 

7

Roger Haddad (L)

4

 

8

Anna Sibinska (MP)

4

 

9

Tomas Kronståhl (S)

4

 

10

Noria Manouchi (M)

4

 

11

Patrick Reslow (SD)

4

 

12

Ulrika Heie (C)

4

 

13

Maria Nilsson (L)

4

 

14

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

4

 

15

Michael Rubbestad (SD)

4

 

16

Jörgen Grubb (SD)

4

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.