Torsdag den 19 mars 2020

Talarlista 2019/20:20200319

Torsdagen den 19 mars 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

2

Finansutskottets betänkande FiU52

Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset

1

Fredrik Olovsson (S)

2

2

Elisabeth Svantesson (M)

8

3

Emil Källström (C)

3

4

Ulla Andersson (V)

6

5

Mats Persson (L)

1

____

____

0.20

0.20

3

Utbildningsutskottets betänkande UbU25

Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

1

Gunilla Svantorp (S)

3

____

____

0.03

0.23

4

Utrikesutskottets utlåtande UU5

Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid

1

Håkan Svenneling (V)

8

2

Fredrik Malm (L)

6

3

Pyry Niemi (S)

8

4

Hans Rothenberg (M)

7

5

Martin Kinnunen (SD)

6

6

Kerstin Lundgren (C)

7

7

Lars Adaktusson (KD)

7

____

____

0.49

1.12

5

Utbildningsutskottets betänkande UbU11

Grundläggande frågor om utbildning

1

Kristina Axén Olin (M)

8

2

Jörgen Grubb (SD)

6

3

Daniel Riazat (V)

8

4

Gudrun Brunegård (KD)

6

5

Roger Haddad (L)

6

6

Roza Güclü Hedin (S)

8

____

____

0.42

1.54

6

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

Högskolan

1

Kristina Axén Olin (M)

6

2

Robert Stenkvist (SD)

6

3

Fredrik Christensson (C)

8

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

5

Pia Steensland (KD)

4

6

Maria Nilsson (L)

8

7

Gunilla Svantorp (S)

6

8

Mats Berglund (MP)

8

____

____

0.54

2.48

Totalt anmäld tid 2 tim. 48 min.

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.