Torsdag den 2 april 2020 (preliminär)

Talarlista 2019/20:20200402

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen.

Torsdagen den 2 april 2020

Kl.

09.00

Bordläggningsplenum

12.00

Arbetsplenum

14.00

Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

14.10

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Finansutskottets betänkande FiU51

Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

1

Elisabeth Svantesson (M)

8

2

Dennis Dioukarev (SD)

6

3

Ulla Andersson (V)

8

4

Jakob Forssmed (KD)

10

5

Mats Persson (L)

4

____

____

0.36

0.36

Civilutskottets betänkande CU18

Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda

____

____

0.00

0.36

Socialutskottets betänkande SoU6

Apoteks- och läkemedelsfrågor

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Ulrika Jörgensen (M)

6

3

Clara Aranda (SD)

6

4

Sofia Nilsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

6

6

Lina Nordquist (L)

6

7

Mikael Dahlqvist (S)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

1.24

Socialutskottets betänkande SoU10

Frågor om psykisk hälsa

1

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

2

Clara Aranda (SD)

6

3

Lina Nordquist (L)

6

4

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

5

Ann-Christin Ahlberg (S)

6

6

Sofia Nilsson (C)

6

7

Karin Rågsjö (V)

6

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

____

____

0.48

2.12

Totalt anmäld tid 2 tim. 12 min.

––––––––––––––––––––––––––––