Torsdag den 2 december 2021

Kammarens talarlista 2021-12-02 00:00:00

Torsdagen den 2 december 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

20

Kulturutskottets betänkande KrU1

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna. Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter

1

Christer Nylander (L)

8

2

Lawen Redar (S)

10

3

Viktor Wärnick (M)

8

4

Bo Broman (SD)

8

5

Catarina Deremar (C)

8

6

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

7

Anna Sibinska (MP)

8

8

Roland Utbult (KD)

8

9

Anna-Belle Strömberg (S)

8

10

Annicka Engblom (M)

6

____

____

1.20

1.20

21

Utbildningsutskottets betänkande UbU6

Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

5

2

Gunilla Svantorp (S)

6

____

____

0.11

1.31

22

Näringsutskottets betänkande NU10

Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna

1

Monica Haider (S)

8

2

Eric Palmqvist (SD)

8

3

Helena Lindahl (C)

8

4

Birger Lahti (V)

8

5

Axel Hallberg (MP)

6

6

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

8

7

Camilla Brodin (KD)

6

8

Arman Teimouri (L)

5

9

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6

____

____

1.03

2.34

Totalt anmäld tid 2 tim. 34 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.