Torsdag den 2 juni 2022

Kammarens talarlista 2022-06-02 00:00:00

Torsdagen den 2 juni 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

 

 

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte efter voteringens slut

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

14

Finansutskottets betänkande FiU43

 

 

 

Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete

 

 

 

1

Joakim Sandell (S)

6

 

 

2

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

 

 

3

Janine Alm Ericson (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.18

0.18

15

Finansutskottets betänkande FiU28

 

 

 

Idéburen välfärd

 

 

 

1

Edward Riedl (M)

8

 

 

2

David Perez (SD)

6

 

 

3

Lars Thomsson (C)

8

 

 

4

Ali Esbati (V)

8

 

 

5

Jakob Forssmed (KD)

8

 

 

6

Mats Persson (L)

8

 

 

7

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

8

Gunilla Carlsson (S)

8

 

 

9

Statsrådet Ida Karkiainen (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.12

1.30

16

Utrikesutskottets betänkande UU14

 

 

 

Interparlamentariska unionen

 

 

 

1

Dag Larsson (S)

2

 

 

2

Cecilia Widegren (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.10

1.40

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.