Torsdag den 20 april 2017

Kammarens talarlista 2017-04-20 00:00:00

Torsdagen den 20 april 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Justitieutskottets betänkande JuU18

Polisfrågor

1

Elin Lundgren (S)

8

2

Krister Hammarbergh (M)

8

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

5

Johan Hedin (C)

8

6

Linda Snecker (V)

8

7

Roger Haddad (L)

8

8

Andreas Carlson (KD)

6

____

____

1.02

1.02

10

Justitieutskottets betänkande JuU21

Unga lagöverträdare

1

Sultan Kayhan (S)

8

2

Ellen Juntti (M)

8

3

Adam Marttinen (SD)

8

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

8

5

Johan Hedin (C)

6

6

Roger Haddad (L)

6

7

Andreas Carlson (KD)

6

____

____

0.50

1.52

11

Försvarsutskottets betänkande FöU7

Samhällets krisberedskap

1

Allan Widman (L)

8

2

Lotta Olsson (M)

8

3

Roger Richtoff (SD)

8

4

Daniel Bäckström (C)

8

5

Birger Lahti (V)

6

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

7

Paula Holmqvist (S)

8

8

Anders Schröder (MP)

8

9

Jan R Andersson (M)

8

10

Mikael Jansson (SD)

8

11

Kalle Olsson (S)

8

____

____

1.26

3.18

Totalt anmäld tid 3 tim. 18 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.