Torsdag den 20 maj 2021

Kammarens talarlista 2021-05-20 00:00:00

Torsdagen den 20 maj 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

12

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU20

Reduktionsplikt för flygfotogen

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

6

3

Jens Holm (V)

8

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

5

Marlene Burwick (S)

8

6

Magnus Ek (C)

6

7

Helena Gellerman (L)

6

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

____

____

0.56

0.56

13

Justitieutskottets betänkande JuU26

Kriminalvårdsfrågor

1

Carina Ödebrink (S)

8

2

Ellen Juntti (M)

8

3

Bo Broman (SD)

8

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Ingemar Kihlström (KD)

8

7

Johan Pehrson (L)

8

____

____

0.52

1.48

14

Utrikesutskottets betänkande UU11

Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet

1

Helena Antoni (M)

8

2

Markus Wiechel (SD)

6

3

Annika Strandhäll (S)

8

4

Magnus Ek (C)

6

5

Yasmine Posio (V)

8

6

Gudrun Brunegård (KD)

8

7

Fredrik Malm (L)

6

8

Camilla Hansén (MP)

8

9

Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

10

____

____

1.08

2.56

15

Kulturutskottets betänkande KrU9

Politik för konstnärers villkor

1

Magnus Stuart (M)

8

2

Angelika Bengtsson (SD)

6

3

Per Lodenius (C)

6

4

Roland Utbult (KD)

8

5

Christer Nylander (L)

6

6

Lawen Redar (S)

10

7

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

8

Pernilla Stålhammar (MP)

8

____

____

1.00

3.56

16

Socialutskottets betänkande SoU29

Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

1

Ann-Christin Ahlberg (S)

6

2

Ulrika Heindorff (M)

4

3

Per Ramhorn (SD)

4

4

Acko Ankarberg Johansson (KD)

4

5

Barbro Westerholm (L)

6

____

____

0.24

4.20

Totalt anmäld tid 4 tim. 20 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.