Torsdag den 21 september 2017

Kammarens talarlista 2017-09-21 00:00:00

Torsdagen den 21 september 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Utbildningsutskottets betänkande UbU3

 

 

 

Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

 

 

 

1

Håkan Bergman (S)

4

 

 

2

Erik Bengtzboe (M)

4

 

 

3

Daniel Riazat (V)

3

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.11

0.11

10

Konstitutionsutskottets betänkande KU2

 

 

 

En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

 

 

 

1

Fredrik Eriksson (SD)

8

 

 

2

Emanuel Öz (S)

6

 

 

3

Marta Obminska (M)

6

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

6

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.32

0.43

 

Totalt anmäld tid 0 tim. 43 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.