Torsdag den 22 april 2021

Kammarens talarlista 2021-04-22 00:00:00

Torsdagen den 22 april 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU25

Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper

1

Björn Petersson (S)

6

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

3

Julia Kronlid (SD)

8

4

Ida Gabrielsson (V)

8

5

Hans Eklind (KD)

6

____

____

0.36

0.36

17

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU21

Socialförsäkringsfrågor

1

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

2

Julia Kronlid (SD)

8

3

Martina Johansson (C)

6

4

Ida Gabrielsson (V)

8

5

Hans Eklind (KD)

8

6

Bengt Eliasson (L)

8

7

Björn Petersson (S)

8

8

Mats Berglund (MP)

8

____

____

1.02

1.38

18

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU15

Skogspolitik

1

Malin Larsson (S)

8

2

John Widegren (M)

8

3

Mats Nordberg (SD)

8

4

Elin Segerlind (V)

8

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

6

Nina Lundström (L)

8

7

Maria Gardfjell (MP)

8

8

Peter Helander (C)

8

9

Staffan Eklöf (SD)

4

____

____

1.08

2.46

19

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU16

Naturvård och biologisk mångfald

1

Betty Malmberg (M)

8

2

Mats Nordberg (SD)

4

3

Peter Helander (C)

8

4

Elin Segerlind (V)

8

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

6

Nina Lundström (L)

8

7

Malin Larsson (S)

8

8

Maria Gardfjell (MP)

8

9

Staffan Eklöf (SD)

4

____

____

1.04

3.50

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU23

Fri- och rättigheter m.m.

1

Ida Drougge (M)

8

2

Mikael Strandman (SD)

6

3

Linda Modig (C)

8

4

Jessica Wetterling (V)

4

5

Tuve Skånberg (KD)

6

6

Thomas Hammarberg (S)

8

7

Camilla Hansén (MP)

6

____

____

0.46

4.36

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU24

Författningsfrågor

1

Ida Drougge (M)

6

2

Mikael Strandman (SD)

5

3

Linda Modig (C)

6

4

Jessica Wetterling (V)

6

5

Hans Ekström (S)

6

6

Anna Sibinska (MP)

6

____

____

0.35

5.11

22

Utrikesutskottets betänkande UU15

Mellanöstern

1

Margareta Cederfelt (M)

8

2

Markus Wiechel (SD)

8

3

Håkan Svenneling (V)

8

4

Lars Adaktusson (KD)

8

5

Annika Strandhäll (S)

8

6

Kerstin Lundgren (C)

8

7

Fredrik Malm (L)

8

8

Camilla Hansén (MP)

6

9

Yasmine Posio (V)

8

10

Gudrun Brunegård (KD)

6

____

____

1.16

6.27

Totalt anmäld tid 6 tim. 27 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.