Torsdag den 22 april 2021

Kammarens talarlista 2021-04-22 00:00:00

Torsdagen den 22 april 2021

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU25

 

 

 

Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper

 

 

 

1

Björn Petersson (S)

6

 

 

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

 

 

3

Julia Kronlid (SD)

8

 

 

4

Ida Gabrielsson (V)

8

 

 

5

Hans Eklind (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

0.36

17

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU21

 

 

 

Socialförsäkringsfrågor

 

 

 

1

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

 

 

2

Julia Kronlid (SD)

8

 

 

3

Martina Johansson (C)

6

 

 

4

Ida Gabrielsson (V)

8

 

 

5

Hans Eklind (KD)

8

 

 

6

Bengt Eliasson (L)

8

 

 

7

Björn Petersson (S)

8

 

 

8

Mats Berglund (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.02

1.38

18

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU15

 

 

 

Skogspolitik

 

 

 

1

Malin Larsson (S)

8

 

 

2

John Widegren (M)

8

 

 

3

Mats Nordberg (SD)

8

 

 

4

Elin Segerlind (V)

8

 

 

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

6

Nina Lundström (L)

8

 

 

7

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

8

Peter Helander (C)

8

 

 

9

Staffan Eklöf (SD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.08

2.46

19

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU16

 

 

 

Naturvård och biologisk mångfald

 

 

 

1

Betty Malmberg (M)

8

 

 

2

Mats Nordberg (SD)

4

 

 

3

Peter Helander (C)

8

 

 

4

Elin Segerlind (V)

8

 

 

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

6

Nina Lundström (L)

8

 

 

7

Malin Larsson (S)

8

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

9

Staffan Eklöf (SD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

3.50

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU23

 

 

 

Fri- och rättigheter m.m.

 

 

 

1

Ida Drougge (M)

8

 

 

2

Mikael Strandman (SD)

6

 

 

3

Linda Modig (C)

8

 

 

4

Jessica Wetterling (V)

4

 

 

5

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

6

Thomas Hammarberg (S)

8

 

 

7

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.46

4.36

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU24

 

 

 

Författningsfrågor

 

 

 

1

Ida Drougge (M)

6

 

 

2

Mikael Strandman (SD)

5

 

 

3

Linda Modig (C)

6

 

 

4

Jessica Wetterling (V)

6

 

 

5

Hans Ekström (S)

6

 

 

6

Anna Sibinska (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.35

5.11

22

Utrikesutskottets betänkande UU15

 

 

 

Mellanöstern

 

 

 

1

Margareta Cederfelt (M)

8

 

 

2

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

3

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

4

Lars Adaktusson (KD)

8

 

 

5

Annika Strandhäll (S)

8

 

 

6

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

7

Fredrik Malm (L)

8

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

9

Yasmine Posio (V)

8

 

 

10

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.16

6.27

 

Totalt anmäld tid 6 tim. 27 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.