Torsdag den 22 mars 2018

Kammarens talarlista 2018-03-22 00:00:00

Torsdagen den 22 mars 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Näringsutskottets utlåtande NU26

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter

____

____

0.00

0.00

18

Näringsutskottets betänkande NU11

Handelspolitik

1

Åsa Eriksson (S)

8

2

Hans Rothenberg (M)

8

3

Josef Fransson (SD)

6

4

Lorentz Tovatt (MP)

6

5

Peter Helander (C)

8

6

Håkan Svenneling (V)

8

7

Maria Weimer (L)

6

8

Penilla Gunther (KD)

8

____

____

0.58

0.58


19

Trafikutskottets betänkande TU10

Luftfart

1

Rikard Larsson (S)

8

2

Edward Riedl (M)

10

3

Tony Wiklander (SD)

8

4

Lorentz Tovatt (MP)

8

5

Anders Åkesson (C)

8

6

Emma Wallrup (V)

10

7

Nina Lundström (L)

10

8

Robert Halef (KD)

8

____

____

1.10

2.08

20

Skatteutskottets betänkande SkU10

Punktskatter

1

Fredrik Schulte (M)

8

2

David Lång (SD)

6

3

Staffan Danielsson (C)

8

4

Momodou Jallow (V)

6

5

Mathias Sundin (L)

6

6

Larry Söder (KD)

6

7

Jamal El-Haj (S)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.54

3.02


21

Skatteutskottets betänkande SkU11

Mervärdesskatt

1

Per Åsling (C)

8

2

Jörgen Warborn (M)

6

3

David Lång (SD)

8

4

Larry Söder (KD)

6

5

Patrik Lundqvist (S)

6

6

Rasmus Ling (MP)

6

7

Momodou Jallow (V)

6

8

Olle Felten (SD)

8

____

____

0.54

3.56

22

Skatteutskottets betänkande SkU13

Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

1

David Lång (SD)

8

2

Mathias Sundin (L)

4

3

Patrik Lundqvist (S)

6

4

Rasmus Ling (MP)

8

5

Olle Felten (SD)

8

____

____

0.34

4.30

23

Finansutskottets betänkande FiU35

Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet

____

____

0.00

4.30

________________________ Totalt anmäld tid 4 tim. 30 min.

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.