Torsdag den 22 november 2018

Kammarens talarlista 2018-11-22 00:00:00

Torsdagen den 22 november 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

1

Socialutskottets betänkande SoU2

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

____

____

0.00

0.00

2

Socialutskottets betänkande SoU5

Bastjänstgöring för läkare

1

Clara Aranda (SD)

6

2

Karin Rågsjö (V)

6

3

Acko Ankarberg Johansson (KD)

4

4

Dag Larsson (S)

6

5

Johan Hultberg (M)

6

6

Barbro Westerholm (L)

4

____

____

0.32

0.32

3

Socialutskottets betänkande SoU6

Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan

1

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

2

Kristina Nilsson (S)

6

3

Ulrika Heindorff (M)

5

4

Karin Rågsjö (V)

6

5

Michael Anefur (KD)

4

6

Barbro Westerholm (L)

6

____

____

0.33

1.05

Totalt anmäld tid 1 tim. 5 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.