Torsdag den 24 maj 2018

Kammarens talarlista 2018-05-24 00:00:00

Torsdagen den 24 maj 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Sammansatta civil- och kulturutskottets betänkande CKrU1

Politik för gestaltad livsmiljö

1

Olof Lavesson (M)

6

2

Aron Emilsson (SD)

6

3

Ola Johansson (C)

6

4

Christina Örnebjär (L)

6

5

Roland Utbult (KD)

6

6

Anna Wallentheim (S)

6

7

Emma Hult (MP)

6

8

Vasiliki Tsouplaki (V)

6

9

Roger Hedlund (SD)

6

____

____

0.54

0.54

Gemensam debatt SkU19 och SkU16

16

Skatteutskottets betänkande SkU19

Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

1

Per Åsling (C)

8

2

Lotta Finstorp (M)

8

3

David Lång (SD)

6

4

Momodou Jallow (V)

8

5

Mathias Sundin (L)

6

6

Larry Söder (KD)

6

7

Olle Felten (-)

10

8

Maria Strömkvist (S)

8

____

____

1.00

1.54

17

Skatteutskottets betänkande SkU16

Riksrevisionens rapport om folkbokföringen

____

____

0.00

1.54

18

Skatteutskottets betänkande SkU17

Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

1

Martin Kinnunen (SD)

8

2

Linus Sköld (S)

6

____

____

0.14

2.08

19

Utrikesutskottets betänkande UU18

Norden

1

Hans Wallmark (M)

8

2

Aron Emilsson (SD)

8

3

Kerstin Lundgren (C)

6

4

Sofia Damm (KD)

6

5

Phia Andersson (S)

8

6

Valter Mutt (MP)

6

7

Håkan Svenneling (V)

8

8

Fredrik Malm (L)

6

9

Utrikesminister Margot Wallström (S)

10

10

Staffan Danielsson (C)

6

11

Pyry Niemi (S)

4

____

____

1.16

3.24

Totalt anmäld tid 3 tim. 24 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.