Torsdag den 24 mars 2022

Kammarens talarlista 2022-03-24 00:00:00

Torsdagen den 24 mars 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

 

 

Votering efter debattens slut i FiU46, dock tidigast klockan 15.20

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU46

 

 

 

Ändringar i statens budget för 2022 – Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel

 

 

 

1

Åsa Westlund (S)

8

 

 

2

Hans Wallmark (M)

8

 

 

3

Per Söderlund (SD)

8

 

 

4

Martin Ådahl (C)

8

 

 

5

Nooshi Dadgostar (V)

8

 

 

6

Jakob Forssmed (KD)

8

 

 

7

Allan Widman (L)

8

 

 

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

1.04

16

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

 

 

 

Övergripande skolfrågor

 

 

 

1

Roza Güclü Hedin (S)

8

 

 

2

Lars Hjälmered (M)

6

 

 

3

Richard Jomshof (SD)

8

 

 

4

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

5

Daniel Riazat (V)

8

 

 

6

Christian Carlsson (KD)

6

 

 

7

Fredrik Malm (L)

6

 

 

8

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.56

2.00

17

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU18

 

 

 

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund

 

 

 

1

Isak From (S)

10

 

 

2

John Widegren (M)

8

 

 

3

Mats Nordberg (SD)

10

 

 

4

Peter Helander (C)

10

 

 

5

Jens Holm (V)

8

 

 

6

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

7

Jakob Olofsgård (L)

8

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.12

3.12

18

Civilutskottets utlåtande CU34

 

 

 

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda

 

 

 

1

Viktor Wärnick (M)

6

 

 

2

Mikael Eskilandersson (SD)

8

 

 

3

Larry Söder (KD)

6

 

 

4

Leif Nysmed (S)

6

 

 

5

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.34

3.46

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 46 min.

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.