Torsdag den 26 juni 2014

Talarlista 2013/14:20140626

Torsdagen den 26 juni 2014

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Avtackning

16.00

Votering

Interpellationssvar

             

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Gemensam debatt FiU20 och SkU33

6

Finansutskottets betänkande FiU20

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

1

Fredrik Olovsson (S)

10

2

Per Bolund (MP)

10

3

Sven-Olof Sällström (SD)

10

4

Ulla Andersson (V)

12

5

Anna Kinberg Batra (M)

12

6

Carl B Hamilton (FP)

11

7

Per Åsling (C)

10

8

Anders Sellström (KD)

12

9

Finansminister Anders Borg (M)

12

10

Leif Jakobsson (S)

12

11

Henrik von Sydow (M)

12

12

Mats Pertoft (MP)

8

13

Gunnar Andrén (FP)

10

14

Karin Nilsson (C)

10

15

Jacob Johnson (V)

10

16

Lars Gustafsson (KD)

8

____

____

2.49

2.49

7

Skatteutskottets betänkande SkU33

Redovisning av skatteutgifter 2014

____

____

0.00

2.49

8

Finansutskottets betänkande FiU36

Uppskov till 2014/15 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

____

____

0.00

2.49

––––––––––––––––––––––––––––