Torsdag den 26 mars 2020

Talarlista 2019/20:20200326

Torsdagen den 26 mars 2020

Kl.

09.00

Bordläggningsplenum

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

6

Finansutskottets betänkande FiU53

Ändringar i statens budget för 2020 – Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset

1

Fredrik Olovsson (S)

3

2

Elisabeth Svantesson (M)

5

3

Emil Källström (C)

3

4

Ulla Andersson (V)

4

5

Jakob Forssmed (KD)

8

6

Mats Persson (L)

3

7

Karolina Skog (MP)

4

____

____

0.30

0.30

7

Skatteutskottets betänkande SkU21

Företag, kapital och fastighet

1

Niklas Wykman (M)

6

2

David Lång (SD)

6

3

Alireza Akhondi (C)

5

4

Tony Haddou (V)

6

5

Hampus Hagman (KD)

6

6

Sultan Kayhan (S)

3

7

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.38

1.08

8

Skatteutskottets betänkande SkU23

Mervärdesskatt

1

Niklas Wykman (M)

6

2

David Lång (SD)

6

3

Alireza Akhondi (C)

5

4

Hampus Hagman (KD)

6

5

Sultan Kayhan (S)

6

6

Joar Forssell (L)

6

____

____

0.35

1.43

Totalt anmäld tid 1 tim. 43 min.

––––––––––––––––––––––––––––