Torsdag den 28 februari 2019

Kammarens talarlista 2019-02-28 00:00:00

Torsdagen den 28 februari 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4

Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser

1

Alexander Christiansson (SD)

5

2

Serkan Köse (S)

6

____

____

0.11

0.11

12

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU5

Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i Förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget

1

Ali Esbati (V)

8

2

Johanna Haraldsson (S)

6

____

____

0.14

0.25

13

Kulturutskottets betänkande KrU8

Kultur och fritid för barn och unga

1

Christer Nylander (L)

6

2

Lotta Finstorp (M)

6

3

Cassandra Sundin (SD)

6

4

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

6

5

Per Lodenius (C)

6

6

Vasiliki Tsouplaki (V)

6

7

Roland Utbult (KD)

6

8

Anna Sibinska (MP)

6

____

____

0.48

1.13

14

Kulturutskottets betänkande KrU9

Folkbildningsfrågor

1

Christer Nylander (L)

6

2

Ann-Britt Åsebol (M)

6

3

Aron Emilsson (SD)

6

4

Per Lodenius (C)

6

5

Roland Utbult (KD)

6

6

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

6

7

Vasiliki Tsouplaki (V)

6

____

____

0.42

1.55

15

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU6

Jakt och viltvård

1

Kristina Yngwe (C)

8

2

John Widegren (M)

8

3

Runar Filper (SD)

8

4

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

5

Isak From (S)

8

6

Elin Segerlind (V)

8

7

Tina Acketoft (L)

6

8

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

1.02

2.57

16

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU7

Kemikaliepolitik

1

Marléne Lund Kopparklint (M)

8

2

Yasmine Eriksson (SD)

8

3

Rickard Nordin (C)

8

4

Elin Segerlind (V)

8

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

6

6

Marlene Burwick (S)

8

7

Maria Gardfjell (MP)

8

____

____

0.54

3.51

Totalt anmäld tid 3 tim. 51 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.