Torsdag den 3 juni 2021

Kammarens talarlista 2021-06-03 00:00:00

Torsdagen den 3 juni 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Utrikesutskottets betänkande UU14

Interparlamentariska unionen (IPU)

1

Dag Larsson (S)

3

2

Cecilia Widegren (M)

8

____

____

0.11

0.11

11

Justitieutskottets betänkande JuU36

Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

____

____

0.00

0.11

12

Justitieutskottets betänkande JuU24

Straffrättsliga frågor

1

Gustaf Lantz (S)

8

2

Louise Meijer (M)

6

3

Adam Marttinen (SD)

6

4

Johan Hedin (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Andreas Carlson (KD)

8

7

Johan Pehrson (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.54

1.05

13

Justitieutskottets betänkande JuU27

Våldsbrott och brottsoffer

1

Maria Strömkvist (S)

6

2

Ellen Juntti (M)

8

3

Ebba Hermansson (SD)

6

4

Johan Hedin (C)

6

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

6

Andreas Carlson (KD)

8

7

Johan Pehrson (L)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

____

____

0.54

1.59

14

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU27

Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

1

Rikard Larsson (S)

6

2

Christina Höj Larsen (V)

8

3

Rasmus Ling (MP)

8

4

Maria Malmer Stenergard (M)

8

5

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

8

6

Jonny Cato (C)

8

7

Hans Eklind (KD)

8

8

Fredrik Malm (L)

8

____

____

1.02

3.01

Totalt anmäld tid 3 tim. 1 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.