Torsdag den 30 mars 2017

Talarlista 2016/17:20170330

Torsdagen den 30 mars 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Finansutskottets betänkande FiU39

Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader

____

____

0.00

0.00

12

Justitieutskottets betänkande JuU19

Kriminalvårdsfrågor

1

Petter Löberg (S)

6

2

Ellen Juntti (M)

6

3

Adam Marttinen (SD)

6

4

Annika Hirvonen Falk (MP)

6

5

Johan Hedin (C)

6

6

Linda Snecker (V)

6

7

Roger Haddad (L)

6

8

Andreas Carlson (KD)

6

____

____

0.48

0.48

13

Aktuell debatt

På begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar.

Debattregler

En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten.
Företrädaren förSverigedemokraterna inleder.
Socialdemokraterna företräds av statsrådet Gabriel Wikström (S).
Det förekommer inga repliker.

Antal inlägg och tider i minuter

Inl.

Omg. 1

Omg. 2

Omg. 3

Avsl.

1

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

6

4

2

2

2

Cecilia Widegren (M)

6

4

2

3

Per Ramhorn (SD)

2

6

4

2

4

Jan Lindholm (MP)

6

4

2

5

Anders W Jonsson (C)

6

4

2

6

Karin Rågsjö (V)

6

4

2

7

Bengt Eliasson (L)

6

4

2

8

Emma Henriksson (KD)

6

4

2

Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter

––––––––––––––––––––––––––––